رونق کشت و کار برنج در گیلان
رونق کشت و کار برنج در گیلان

تا کنون ۱۸۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان با همت شالیکاران گیلانی نشاء شده است.

به گزارش خزرفوری

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز با بیان این که کشت و کار برنج در گیلان سرعت گرفته است گفت: تا کنون ۱۸۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان معادل ۷۸ درصد با همت شالیکاران گیلانی نشاء شده است.
ابراهیم اکبرزاده افزود: از این میزان ۱۲۹ هزار هکتار معادل ۷۹ درصد داخل شبکه و ۵۷ هزار هکتار خارج از شبکه نشاء شده است.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تقویم زراعی از شالیکاران گیلانی خواست: تقویم زراعی را رعایت کنند و برای سم پاشی و کود دهی با مراکز ترویج جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها مشورت کنند.
گیلان بزرگترین تولید کننده برنج بومی در کشور است.
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد و دومین تولید کننده برنج در ایران است.