قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر از فردا
قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر از فردا

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان از قطع آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر از پنجشنبه ، ۴ خرداد ماه به مدت ۴ روز خبر داد.

به گزارش خزرفوری

 محمدجواد خانی پور گفت : بر اساس برنامه نوبت بندی آب کشاورزی ، آب کانال چپ سد سنگر برای شالیزار‌های منطقه مرکزی گیلان شامل شهرستان‌های رشت و خمام، از فردا پنجشنبه ۴ خرداد، به مدت ۴ روز قطع و از صبح روز دوشنبه هشتم خرداد ماه به مدت ۸ روز وصل می‌گردد.

وی با اشاره بر لزوم رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان گیلانی ، افزود : آب کانال راست سنگر (برای شالیزار‌های شرق گیلان) هم از فردا تا صبح روز دوشنبه هشتم خرداد وصل خواهد شد و پس از آن، از دوشنبه آینده به مدت ۴ روز قطع می‌شود. 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای گیلان با تأکید به شهروندان و گردشگران به خودداری از مستقر شدن در بستر و حریم رودخانه سفیدرود و کانال‌های آبیاری و تأسیسات آبی ، گفت: هر گونه تغییر در برنامه‌های آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز‌های احتمالی نیز به شالیکاران استان اطلاع رسانی خواهد شد.