شکرانه برداشت توت فرنگی در سی دشت رودبار
شکرانه برداشت توت فرنگی در سی دشت رودبار

هفتمین جشنواره شکرانه برداشت توت فرنگی در روستای سی دشت بخش رحمت آباد و بلوکات برگزار شد.

به گزارش خزرفوری

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به قدمت کشت توت فرنگی در رودبار گفت ؛ قدیمی ترین سکونتگاه تاریخ گذاری شده بشر با ۲۳۰ هزار سال قدمت بین روستاهای رشی و سی دشت قرار دارد.
ولی جهانی با اشاره به اینکه سی دشت منطقه گردشگری است و در قدیم الایام توت فرنگی خودرو داشته بیان کرد: جام های بدست آمده در عصر آهن و دوره های اشکانیان در رودبار نشان می دهد مردم هزار و  ۷۰۰ سال قبل نیز در سی دشت توت فرنگی برداشت می کردند.


شکرانه برداشت توت فرنگی در سی دشت رودبارمدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هدف از برگزاری جشنواره توت فرنگی را رونق گردشگری و اقتصاد منطقه دانست و یادآور شد ؛ جشنواره توت فرنگی ارگانیک که مختص رودبار است در اقتصاد منطقه تاثیر گذار بوده است.
فرماندار رودبار هم گفت ؛ مردم روستای سی دشت در ۳۲ هکتار از زمین های کشاورزی توت فرنگی کشت می کنند و به شکرانه برداشت محصول جشنواره برگزار می کنند.
طهمورث عموپور افزود ؛ سی دشت روستای نمونه هدف گردشگری است و یکی از مشکلات این روستا و روستاهای اطراف راه دسترسی بود که با اختصاص اعتبار سه کیلومتر امسال آسفالت شد.