نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مقاطعی همکاری با دولت آمریکا داشته اند
نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مقاطعی همکاری با دولت آمریکا داشته اند

به گزارش خزرفوری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفته نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر ارتباط با آمریکا بازداشت شده‌اند نه پوشش مراسم درگذشت مهسا امینی. ستایشی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار مورد اشاره ارتباطی با تهیه گزارش از […]

به گزارش خزرفوری

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفته نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر ارتباط با آمریکا بازداشت شده‌اند نه پوشش مراسم درگذشت مهسا امینی.

ستایشی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار مورد اشاره ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم امینی و حرفه خبرنگاری نداشته است. این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم امریکا داشته‌اند. به زودی گزارش کاملی از این موضوع ارائه خواهد شد. آخرین دفاع از متهمان اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است.