چهارشنبه و پنجشنبه در کل کشور تعطیل اعلام شد!
چهارشنبه و پنجشنبه در کل کشور تعطیل اعلام شد!

به گزارش خزرفوری سخنگوی دولت از تعطیلی چهارشنبه و پنج‌شنبه در کل کشور تعطیل خبر داد.  بهادری جهرمی گفت: با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد. به نظر می رسد با […]

به گزارش خزرفوری

سخنگوی دولت از تعطیلی چهارشنبه و پنج‌شنبه در کل کشور تعطیل خبر داد.

 بهادری جهرمی گفت: با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری، به‌منظور حفظ سلامت شهروندان، هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در سراسر کشور موافقت کرد.

به نظر می رسد با این تعطیلی باید شاهد گسترده مسافران در شمال کشور باشیم.