تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان از خانم اعظمی زارع
تقدیر مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان از خانم اعظمی زارع

به گزارش خزرفوری در طی نشستی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان و معاونینش در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد از زحمات سرکار خانم اعظم زارع به جهت حضور موثر و کار آمد در حوزه ورزش تقدیر به عمل آمد وی نائب رییس هیات های ورزش ،مشاور کمسیون توسعه پایدار […]

به گزارش خزرفوری

در طی نشستی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان و معاونینش در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد از زحمات سرکار خانم اعظم زارع به جهت حضور موثر و کار آمد در حوزه ورزش تقدیر به عمل آمد

وی نائب رییس هیات های ورزش ،مشاور کمسیون توسعه پایدار شورا ،مشاور کمسیون بهداشت ،ماشور کمسیون فرهنگی ورزشی کلانشهر رشت را در کارنامه خود دارد