مهدیه رزاقی برای دومین سال متوالی، سخنگوی شورای ششم شهر کومله شد
مهدیه رزاقی برای دومین سال متوالی، سخنگوی شورای ششم شهر کومله شد

به گزارش خزرفوری مهدیه رزاقی برای دومین سال متوالی، سخنگوی شورای ششم شهر کومله شدپس از انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای ششم، مهدیه رزاقی با تجمیع آرا برای دومین سال پیاپی بعنوان سخنگوی شورای شهر کومله انتخاب شد. جلسه انتخابات هیات رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر کومله با حضور چهار عضو […]

به گزارش خزرفوری

مهدیه رزاقی برای دومین سال متوالی، سخنگوی شورای ششم شهر کومله شدپس از انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورای ششم، مهدیه رزاقی با تجمیع آرا برای دومین سال پیاپی بعنوان سخنگوی شورای شهر کومله انتخاب شد.

جلسه انتخابات هیات رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر کومله با حضور چهار عضو شورا و نماینده فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.در این انتخابات که با غیبت یک عضو شورا همراه بود، مهدیه رزاقی لنگرودی با تجمیع آرا برای دومین سال پیاپی بعنوان سخنگوی شورای شهر کومله انتخاب شد.

همچنین، آقایان صادق عظیمی، بعنوان رئیس، حسن امیدی راد بعنوان نایب رئیس و هادی حسینی، بعنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر کومله انتخاب شدند.

گفتنیست سیده مائده هاشمی که عضو غائب جلسه بود نیز برای دومین سال متوالی، بعنوان منشی در شورای اسلامی شهر کومله فعالیت خواهد کرد.شورای شهر کومله دارای پنج عضو است.