پیام تبریک شهردار پیربازار به مناسبت روز خبرنگار
پیام تبریک شهردار پیربازار به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خزرفوری هو العلیم نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی دوست ماند که برافکند نقابی درود بر طلایه‌داران عرصه آگاهی رسانی و اُمیدافزایی؛ جا دارد روز عزیز خبرنگار را بر همه عاشقان این عرصه ی خطیر تبریک عرض نمایم. امید آن دارم آنچه در پس زایشِ کلمات بر این […]

به گزارش خزرفوری

هو العلیم

نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم

که به روی دوست ماند که برافکند نقابی

درود بر طلایه‌داران عرصه آگاهی رسانی و اُمیدافزایی؛

جا دارد روز عزیز خبرنگار را بر همه عاشقان این عرصه ی خطیر تبریک عرض نمایم.

امید آن دارم آنچه در پس زایشِ کلمات بر این لوحِ سپید به رشته تحریر در می‌آید و از دریچه دوربین تان ثبت می‌گردد، #مهربانی و #سخاوت بگستراند و آنچه در پس #روشنگری_و_شفاف_سازی تان رُخ می‌نمایاند #حقیقت به دنبال داشته باشد و این میسور می‌گردد اگر همگی در سایه ی #همدلی و #هم_افزایی بر مدارِ #ایمان_و_انصاف_و_اخلاق باشیم که به یقین حاصل این راهِ سختِ عاشقی، #وحدت است در پسِ این #کثرت…

به امید تعالی ایرانِ جان گیلانِ عزیزتر از جانو

#پیربازار_کُهنعلی اکبر پورعلی انارکولی شهردار پیربازار