دادشی امد
دادشی امد

به گزارش خزرفوری ولی داداشی نماینده خوشنام ادوار گذشته مجلس از حوزه انتخابیه استارا به میدان امدوی که از او به گزینه ی پیشنهادی چند وزارت خانه در دولت انقلابی یاد می شد فقط به دلیل عدم انسجام در نمایندگان گیلان از حضور در وزارت خانه ی خاص بازماند. داداشی مدرس حوزه، دانشگاه ، سیاستمدار  و […]

به گزارش خزرفوری

ولی داداشی نماینده خوشنام ادوار گذشته مجلس از حوزه انتخابیه استارا به میدان امدوی که از او به گزینه ی پیشنهادی چند وزارت خانه در دولت انقلابی یاد می شد فقط به دلیل عدم انسجام در نمایندگان گیلان از حضور در وزارت خانه ی خاص بازماند.

داداشی مدرس حوزه، دانشگاه ، سیاستمدار  و نماینده حوزه ی انتخابیه آستارا در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با گرایش مستقل می‌باشد.

[وی یکی از اعضای مهم کمسیون اصل نود با سمت دبیر این کمیسیون خانه ملت را در کارنامه خود ثبت کرده است.