درجه کیفی آب شرب گیلان در محدوده استاندارد ملی ایران است
درجه کیفی آب شرب گیلان در محدوده استاندارد ملی ایران است

نتایج آزمونهای حاصل از ۳۸ واحد آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با تجهیزات پیشرفته، حاکی از درجه کیفی بالای آب شرب این استان، در محدوده استاندارد ملی ایران می باشد.

به گزارش خزرفوری

مازیار علی پور، مدیرعامل شرکت آبفای گیلان بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب استان پس از یکپارچگی دارای ۳۸ واحد آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته شامل گاز کروماتوگرافی جرمی(اندازه گیری آلاینده های کشاورزی و محصولات جانبی ناشی از گندزدایی)، یون کروماتوگرافی (آنیونها، کاتیونها، کلرات و برمات)، دستگاه طیف سنج پلاسمای القایICP (فلزات سنگین) در بخش های میکروبی آب و فاضلاب، بیولوژی، فیزیک وشیمیایی آب و فاضلاب، ریزآلاینده آلی و معدنی بوده که بر اساس دستورالعمل تواتر نمونه برداری ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آزمایشگاه های این شرکت، نسبت به پایش شبکه توزیع، مخازن و منابع های تحت پوشش اقدام می نماید.

مازیار علی پور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۶۷۰ آزمون ریز آلاینده معدنی، هزار و ۸۴۹ عدد آزمون ریزآلاینده آلی شامل آلاینده های کشاورزی و محصولات جانبی ناشی از گندزدایی، بیش از ۲ هزار آزمون بیولوژی، ۳ هزار و ۵۴۳ عدد آزمون فیزیکوشیمیایی آب، یک میلیون و ۱۱ هزار و ۳۵۷ آزمون کلرسنجی از شبکه توزیع،۲۷ هزار و ۶۹۱ آزمون باکتریولوژی، ۴۷۱ هزار و ۹۶۴ آزمون کدورت سنجی و ۲۷ هزار و ۷۸۴ عدد آزمون شمارش جمعیت میکروبی(HPC ) توسط آزمایشگاههای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان انجام شده، نتایج آزمون ها حاکی از آن است که کیفیت آب شرب این استان که در اختیار مشترکین عزیز قرار می گیرد، در محدوده استاندارد ملی ایران می باشد.