آقای حسینی نیاز به معرفی نیست، ما شما را کاملا می‌شناسیم
آقای حسینی نیاز به معرفی نیست، ما شما را کاملا می‌شناسیم

مرده شوری که به عنوان نگهبان تبدیل وضعیت شد

به گزارش خزرفوری

آیا حقیقت دارد که مشاور شما مدرک تحصیلی اش دیپلم است

نادر حسینی عضو شورای شهر رشت در جلسه اخیر شورای رشت نطق خود را این گونه آغاز کرد( بنده نادر حسینی هستم، قاری قرآن و…)آقای نادر حسینی ، نیازی به معرفی نیست ، مگر می شود فردی را که بارها رسانه ها به واسطه برخی از نطق ها و عملکردش به عنوان پدیده انتخابات معرفی کرده اند را فراموش کنیم؟؟!

آقای حسینی مگر می شود چالش های استیضاح شهردار معزول رشت را که از قضا جنابعالی در هر دو مرحله آن نقشی اساسی داشتید و متاسفانه به واسطه رقم خوردن برخی از اتفاقات تلخ در آن به سوژه ای برای تمسخر رشت و رشتوندان تبدیل شده بود را از یاد ببریم؟؟!!

آقای حسینی قاری قرآن بودن ، مشارکت در برنامه های فرهنگی_ مذهبی و خلاصه هر کاری که خدمت به خلق الله و یا جمع آوری توشه آخرت است باید برای رضای خدا باشد نه اینکه از تریبون در بوق و کرنا شود.

آقای حسینی اینکه نسبت به مشاوران شورا معترضید موضوع قابل تاملی است و باید از شما سوال کرد که آیا مگر خودتان مشاور ندارید؟؟؟ راستی اینکه می گویند مشاوری که شما معرفی کرده اید مدرک تحصیلی اش دیپلم است صحت دارد؟؟؟

آقای حسینی آیا صحت دارد که شما فردی را که در ابتدا به عنوان راننده (م م ) خود مشغول به کار در شورا کرده بودید را پس از ۲ ماه حضور در شورا به عنوان مرده شور و در نهایت به عنوان نگهبان و نیروی شرکتی در شهرداری رشت مشغول به کار کرده اید؟؟

آقای حسینی ، اینها تعداد اندکی از سوالاتی است که اذهان عمومی از شما به عنوان یک عضو شورای رشت دارند.

و نظر شما؟