نتایج انتخابات ششمین دوره ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان اعلام شد
نتایج انتخابات ششمین دوره ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان اعلام شد

به گزارش خزرفوری نتایج انتخابات ششمین دوره ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان اعلام شد. این انتخابات که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ راس ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ براساس لیست‌های ارائه شده مربوط به رأی دهندگان و کاندیداها با استفاده از سیستم رأی گیری دیجیتالی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده شبکه قفنوس برگزار شد، […]

به گزارش خزرفوری

نتایج انتخابات ششمین دوره ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان اعلام شد.

این انتخابات که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ راس ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ براساس لیست‌های ارائه شده مربوط به رأی دهندگان و کاندیداها با استفاده از سیستم رأی گیری دیجیتالی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده شبکه قفنوس برگزار شد، با مشارکت ۶۶۷ از ۱۰۱۹ نفر عضو واجد شرایط رأی دهنده اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با نظارت هیأت نظارت ناظرین و نمایندگان شورای عالی برگزار و نتایج براساس حداکثر آراء مأخوذه به شرح ذیل اعلام می گردد.