جوابیه رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی رودبار
جوابیه رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی رودبار

به گزارش خزرفوری خدمت مسئول محترم وب سایت خبری و رسانه خزر فوریباسلام ؛ به استحضار میرساند، استعفای اینجانب سید مصطفی حسینی حسب دشواری، ازدحام و استرس کاری فعالیت های مختلف در امور اراضی و مسائل شخصی بوده و به هیچ وجه تحت فشار مستقیم مدیر محترم وقت نبوده است،بنده در آن زمان استرس بازرسین […]

به گزارش خزرفوری

خدمت مسئول محترم وب سایت خبری و رسانه خزر فوری
باسلام ؛

به استحضار میرساند، استعفای اینجانب سید مصطفی حسینی حسب دشواری، ازدحام و استرس کاری فعالیت های مختلف در امور اراضی و مسائل شخصی بوده و به هیچ وجه تحت فشار مستقیم مدیر محترم وقت نبوده است،بنده در آن زمان استرس بازرسین جهت بررسی عملکرد دوسال پیش را داشتم که هیچ ربطی به مهندس مهدوی نداشته و هدفم ارتقا شرایط نسبت به سالیان گذشته بوده تا اشتباهات و مشکلات گذشته تکرار نشود.


البته لازم به ذکر است از زمان تصدی مهندس مهدوی در شهرستان با مساعدت و حمایت های ایشان از جمله همکاری سه نیروی پاره وقت ،تهیه تجهیزات اداری بطور ویژه و مهمتر از آن مبحث رفع تداخل که سالیان سال در رودبار مسکوت مانده بود با حضور ایشان اجرایی و بخش عمده ای از رفع تداخل شهرستان انجام شده مابقی در حال رسیدگی می باشد ،همچنین با دستور مستقیم مدیر شهرستان با افراد خاطی برخورد جدی شده و این مهم منجر به برقراری نظم و انضباط کاری در مجموعه مدیریت گردیده و هدف چیزی جز رضایت خداوند متعال و دفاع از حقوق مردم نبوده است.

باشد که شرمنده شهدا نشویم.