تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه های کشور
تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه های کشور

به گزارش خزرفوری محمد مهدی ذوالفقارزاده مدیرکل سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در رویداد تعالی حکمرانی عفاف و حجاب گفت: اقدامات در حوزه عفاف وحجاب در بخش‌های سیاستی، تبینی، تشویقی، اثباتی و … است. وی از تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه ها کشور خبر داد […]

به گزارش خزرفوری

محمد مهدی ذوالفقارزاده مدیرکل سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در رویداد تعالی حکمرانی عفاف و حجاب گفت: اقدامات در حوزه عفاف وحجاب در بخش‌های سیاستی، تبینی، تشویقی، اثباتی و … است.

وی از تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه ها کشور خبر داد و گفت: ابلاغ همه مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب و پوشش به دانشگاه‌ها انجام شده است. راهبردهای پشتیبانی، ترویج مطالعات و پژوهش، آموزش، استفاده بهینه از ظرفیت ساختارها و رعایت الزامات نگرشی متولیان و مجریان و همچنین مواجهه هوشمندانه و مدبرانه به عنوان راهبردها در دانشگاه‌ها به عنوان راهبردها در نظر گرفته شده است.

ذوالفقارزاده تاکید کرد: ابلاغ استفاده از ظرفیت اساتید محبوب و موثرین دانشگاهی و اولویت دهی به دانشجویان هنجار شکن در اعزام به راهیان نور و راهیان پیشرفت و همچنین تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ستاد وزارت علوم و کل دانشگاه‌ها از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از اجرای طرح حریم فرهیختگی خبر داد و گفت: این اقدام در جهت توسعه فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب صورت گرفته است.