ساخت غیرقانونی ۴ مغازه در حریم رودخانه!
ساخت غیرقانونی ۴ مغازه در حریم رودخانه!

به گزارش خزرفوری پیام‌های ارسالی شهروندان به گیل خبر حاکی از احداث خلق الساعه ۴ مغازه در حریم رودخانه در خیابان شهید پوراسماعیلی به سمت جماران رشت است. واضح است که ساخت این مغازه ها در نزدیکی رودخانه قانونی نیست اما مشخص نیست این ساخت و ساز با چه مجوزی صورت گرفته است و چرا […]

به گزارش خزرفوری

پیام‌های ارسالی شهروندان به گیل خبر حاکی از احداث خلق الساعه ۴ مغازه در حریم رودخانه در خیابان شهید پوراسماعیلی به سمت جماران رشت است.

واضح است که ساخت این مغازه ها در نزدیکی رودخانه قانونی نیست اما مشخص نیست این ساخت و ساز با چه مجوزی صورت گرفته است و چرا از ادامه این ساخت و ساز یک روزه جلوگیری به عمل نمی آید.

از شهرداری منطقه ۵ رشت انتظار می‌رود در این خصوص شفاف سازی نموده و نسبت به احداث این مغازه‌ها و شبهات عدم برخورد با خلاف سازی سودجویان پاسخگو باشد.

گفتنی است در ماه های اخیر ۳ نفر از کارمندان این منطقه شهرداری به دلیل تخلفات مالی توسط نیروهای نظارتی بازداشت شده‌اند.