انتخابات اتحادیه های اصناف شهرستان رودبار در هاله‌ای از ابهام
انتخابات اتحادیه های اصناف شهرستان رودبار در هاله‌ای از ابهام

به گزارش خزرفوری به نقل از منبع آگاه،انتخابات برخی از اتحادیه های اصناف شهرستان رودبار سال‌هاست به تعویق افتاده است. این در حالی است که اورنگ پور بعنوان رئیس اداره صمت و رئیس کمیسیون موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی هر اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیات اجرایی صادر […]

به گزارش خزرفوری

به نقل از منبع آگاه،انتخابات برخی از اتحادیه های اصناف شهرستان رودبار سال‌هاست به تعویق افتاده است.

این در حالی است که اورنگ پور بعنوان رئیس اداره صمت و رئیس کمیسیون موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی هر اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات آن اتحادیه را به هیات اجرایی صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

اما این در حالی است که از ۱۲ اتحادیه فعال اتاق اصناف شهرستان رودبار ۸ اتحادیه (زیتون، تاکسی تلفنی ها، مصالح فروشان، پوشاک، پزندگان، خواروبار، لوازم التحریر و آرایشگران) سال‌هاست که به تعویق افتاده است

حال با توجه به ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رودبار با برگزاری هر یک از انتخابات اتحادیه ها باید شاهد تغییرات گسترده در رأس هیأت رئیسه اتاق باشیم.

آیا روابط پشت پرده سبب تعویق چند ساله انتخابات اتحادیه ها شده است؟

با این اوصاف وضعیت کنونی به نفع کدام یک از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رودبار می باشد