کیوکوشین کشور برای یک گیلانی زانو زد
کیوکوشین کشور برای یک گیلانی زانو زد

به گزارش خزرفوری مسابقات قهرمانی کیوکشین کشور در مجتمع دانشگاهی ولایت تهران برگزار شد که در رده سنی خرد سال نازنین همتی دختری از تبار گیل دختران به مربی گری شیهان میرزایی توانست مدال طلای این دوره از مسابقات را کسب کند نازنین همتی در کمتر یک از ماه پیش توانسته بود در مسابقات استان […]

به گزارش خزرفوری

مسابقات قهرمانی کیوکشین کشور در مجتمع دانشگاهی ولایت تهران برگزار شد که در رده سنی خرد سال نازنین همتی دختری از تبار گیل دختران به مربی گری شیهان میرزایی توانست مدال طلای این دوره از مسابقات را کسب کند

نازنین همتی در کمتر یک از ماه پیش توانسته بود در مسابقات استان تهران نیز مقام اول را کسب کند

مهندس میلاد علیجانی در طی بیانیه ای کسب این مقام را به مربی و خانواده نامبرده تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای کاراته ی کشور کرد.