خرید تضمینی بیش از ۱۳۱ هزار تن برگ سبز چای
خرید تضمینی بیش از ۱۳۱ هزار تن برگ سبز چای

به گزارش خزرفوری حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون ۱۳۱ هزار و ۴۶۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد. وی افزود: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده، ۵۹ هزار و ۹۵۰ تن معادل ۴۵ و ۶ دهم […]

به گزارش خزرفوری

حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون ۱۳۱ هزار و ۴۶۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد.

وی افزود: از این میزان برگ سبز چای خریداری شده، ۵۹ هزار و ۹۵۰ تن معادل ۴۵ و ۶ دهم درصد «درجه ۱» و ۷۱ هزار و ۵۱۱ تن بقیه «درجه ۲» است.

رئیس سازمان چای کشور از افزایش ۴۱ درصدی تولید برگ سبز چای امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین ۲۹ هزار و ۵۷۹ تن چای خشک تاکنون در کارخانجات چایسازی شمال کشور تولید شده است.

حبیب جهانساز افزود: تاکنون ۸۶۰ میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال ۱۴۰۲، به حساب آن واریز شده است.

۵۵ هزار خانوار چایکار در گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ خود به پرورش و تولید محصول چای اشتغال دارند.