به گزارش خزرفوری در این حادثه که در یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی حسن رود انزلی رخ داد، یک کارگر برقکار حدود ۴۵ساله حین کار در ارتفاع ۶ متری دچار برق گرفتگی شده و در نتیجه آن به پایین سقوط می‌کند. بر اساس گزارش سرهنگ مهدی نجفی‌پور (فرمانده انتظامی بندر انزلی)، این حادثه […]

به گزارش خزرفوری

در این حادثه که در یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی حسن رود انزلی رخ داد، یک کارگر برقکار حدود ۴۵ساله حین کار در ارتفاع ۶ متری دچار برق گرفتگی شده و در نتیجه آن به پایین سقوط می‌کند.

بر اساس گزارش سرهنگ مهدی نجفی‌پور (فرمانده انتظامی بندر انزلی)، این حادثه در نتیجه رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داده که موجب برق گرفتگی و سقوط کارگر می‌شود.