حسن آدمیت در راه فرمانداری شهرستان خمام؛ جوشن رفتنی شد
حسن آدمیت در راه فرمانداری شهرستان خمام؛ جوشن رفتنی شد

به گزارش خزرفوری حسن آدمیت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خمام منصوب شد. قرار است صبح روز شنبه مراسم معارفه حسن آدمیت معاون سیاسی فعلی فرمانداری شهرستان رشت، به عنوان سرپرست فرماندار جدید شهرستان خمام برگزار و او به عنوان سرپرست جایگزین اسفندیار جوشن شود. در سوابق کاری او، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی […]

به گزارش خزرفوری

حسن آدمیت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خمام منصوب شد.

قرار است صبح روز شنبه مراسم معارفه حسن آدمیت معاون سیاسی فعلی فرمانداری شهرستان رشت، به عنوان سرپرست فرماندار جدید شهرستان خمام برگزار و او به عنوان سرپرست جایگزین اسفندیار جوشن شود.

در سوابق کاری او، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان آستارا، مسئول دبیرخانه هیات عالی نظارت استان، سرناظر شورای نگهبان استان، دبیر کمیته ساماندهی پهپادهای غیرنظامی استان، کارشناس و مسئول ارزیابی و پیگیری مصوبات شورای تامین استان و…دیده می شود.

این انتصاب درحالی صورت می گیردکه عبدالوحید احمدی نخستین فرماندار شهرستان تازه تأسیس خمام بود و پس از آن از دیماه ۱۴۰۰ اسفندیار جوشن کار خود را در فرمانداری خمام آغاز کرد.