مهدی کروبی در بیمارستان بستری شد
مهدی کروبی در بیمارستان بستری شد

به گزارش خزرفوری مهدی کروبی ۸۶ ساله  به‌علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است، ولی احتمالا فردا مرخص شود.  هم میهن نوشته: مهدی کروبی به‌علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است. پزشکان معالج مهدی کروبی توصیه کرده‌اند برای این‌که ریه آقای کروبی عفونت نکند چند شب را در بیمارستان بمانند. حال عمومی […]

به گزارش خزرفوری

مهدی کروبی ۸۶ ساله  به‌علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است، ولی احتمالا فردا مرخص شود.

 هم میهن نوشته: مهدی کروبی به‌علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده است. پزشکان معالج مهدی کروبی توصیه کرده‌اند برای این‌که ریه آقای کروبی عفونت نکند چند شب را در بیمارستان بمانند. حال عمومی آقای کروبی خوب است و احتمال دارد فردا مرخص شود.