چالش تایید صلاحیت نماینده فعلی و سابق شهرستان ساحلی گیلان
چالش تایید صلاحیت نماینده فعلی و سابق شهرستان ساحلی گیلان

به گزارش خزرفوری شنیده ها حاکی است نماینده فعلی و سابق یکی از شهرستان‌های ساحلی گیلان با مشکل تایید صلاحیت بعد از پیش ثبت نام در انتخابات مجلس مواجه شدند. ظاهرا نماینده فعلی مشکل سابقه کیفری دارد که به شکایت نماینده سابق از وی برمی گردد. در انتخابات گذشته بعد از اصطلاح «حسنک» این نماینده […]

به گزارش خزرفوری

شنیده ها حاکی است نماینده فعلی و سابق یکی از شهرستان‌های ساحلی گیلان با مشکل تایید صلاحیت بعد از پیش ثبت نام در انتخابات مجلس مواجه شدند.

ظاهرا نماینده فعلی مشکل سابقه کیفری دارد که به شکایت نماینده سابق از وی برمی گردد. در انتخابات گذشته بعد از اصطلاح «حسنک» این نماینده از وی شکایت شده که منجر به سابقه کیفری جزئی در پرونده او شده است که برای حضور در انتخابات یک چالش محسوب می‌شود.

همچنین نماینده سابق نیز ظاهرا با مشکل مدرک تحصیلی غیرمعتبر مواجه شده است.

البته در گذشته هم این دو نماینده با مشکل تایید صلاحیت در دور اول مواجه شدند و بعد توانستند از مراجع بالاتر هیات نظارت تایید صلاحیت خود را به دست آورند. ولی مساله اینجاست که در این دوره اگر مرحله پیش ثبت نام آن‌ها تایید نشود امکان ثبت نام در انتخابات را ندارند.