تمایلی به حضور در منطقه آزاد انزلی ندارم
تمایلی به حضور در منطقه آزاد انزلی ندارم

به گزارش خزرفوری در پی انتشار شنیده‌هایی در گیل خبر مبنی بر مطرح شدن نام دکتر محمد دوستار، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به عنوان گزینه مورد حمایت سیاسیون و نمایندگان مجلس برای مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی، وی در گفتگو با گیل خبر از عدم تمایل به حضور در این سمت خبر داد. دوستار گفت: دوستان […]

به گزارش خزرفوری

در پی انتشار شنیده‌هایی در گیل خبر مبنی بر مطرح شدن نام دکتر محمد دوستار، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به عنوان گزینه مورد حمایت سیاسیون و نمایندگان مجلس برای مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی، وی در گفتگو با گیل خبر از عدم تمایل به حضور در این سمت خبر داد.

دوستار گفت: دوستان و عزیزان همواره به بنده محبت ویژه دارند اما بنده خود را دانشگاهی می‌دانم و سنگر دانشگاه و خدمت به دانشجویان عزیزمان را به منصب‌های دیگر ترجیح می‌دهم و هیچ تمایلی به حضور در منطقه آزاد انزلی نداشته و ندارم.

دوستار با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد گیلان و اقدامات مثبت انجام گرفته در حوزه‌های علمی و پژوهشی، اظهار امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید شاهد ارتقای سطح کیفی آموزش در دانشگاه آزاد استان باشیم.