علیرضا حاجتی سرپرست مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد انزلی شد
علیرضا حاجتی سرپرست مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد انزلی شد

به گزارش خزرفوری طی حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، علیرضا حاجتی بعنوان سرپرست مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.  گفتنی است علیرضا حاجتی سال ها سابقه فعالیت حراستی در کارنامه خود دارد. پیش از این جواد نوروزی مدیر حراست منطقه آزاد انزلی بود.

به گزارش خزرفوری

طی حکمی از سوی اکبر نیازی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، علیرضا حاجتی بعنوان سرپرست مدیریت حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

 گفتنی است علیرضا حاجتی سال ها سابقه فعالیت حراستی در کارنامه خود دارد.

پیش از این جواد نوروزی مدیر حراست منطقه آزاد انزلی بود.