دیدار فاطمه مرادی مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ایذه به نمایندگی ازشورای شهر
دیدار فاطمه مرادی مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ایذه به نمایندگی ازشورای شهر

به گزارش خزرفوری مهندس رامتین کاید معاون و قائم مقام شهردار و دکتر اردشیر صالح پور از چهره های مطرح فرهنگی هنری اهل ایذه با ریاست شورا و اعضای شورای شهر رشتدر این نشست گفتگو و مذاکره که توسط یکی از هنرمندان بین المللی جناب آقای مهندس علیرضا جوقه دوست برنامه ریزی شده بود با […]

به گزارش خزرفوری

مهندس رامتین کاید معاون و قائم مقام شهردار و دکتر اردشیر صالح پور از چهره های مطرح فرهنگی هنری اهل ایذه با ریاست شورا و اعضای شورای شهر رشت
در این نشست گفتگو و مذاکره که توسط یکی از هنرمندان بین المللی جناب آقای مهندس علیرضا جوقه دوست برنامه ریزی شده بود با معرفی شهر ایذه و بیان وجه اشتراکات و پیوستهای فرهنگی و تاریخی که بین این دو شهر ( رشت ، ایذه ) میباشد و میتواند باعث همکاریهای فرهنگی مشترک و حضور فعالین دو شهر و جهت عقد خواهرخواندگی بین آنها در زمینه های فرهنگی ، هنری ، تاریخی و جذب سرمایه گذار و …انجام گرفت.
پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با دعوت از اعضای شورای شهر رشت و شهردار رشت به همراه کارشناسان و مشاورانشان سفر و بازدیدی از شهر ایذه داشته باشند و طی نشستی با مسئولین مربوطه این قرارداد را منعقد و تعاملات و ارتباطات در زمینه های ذکرشده آغازگردد.