استیضاح یا استعفا،فرار رو به جلو شهردار منجیل
استیضاح یا استعفا،فرار رو به جلو شهردار منجیل

به گزارش خزرفوری شهرمنجیل یکی از سکونتگاهایی در کشور می باشد که همیشه نقش تعیین کننده ای در تاریخ داشته است از سرو هزار ساله ی هرزویل گرفته که ناصر خسرو در کنار آن سفرنامه نوشت تا اعزام شدن یک منجیلی به صحرای کربلا برای کمک به امام شهید یا مذاکرات نهضت جنگل با قوای […]

به گزارش خزرفوری


شهرمنجیل یکی از سکونتگاهایی در کشور می باشد که همیشه نقش تعیین کننده ای در تاریخ داشته است از سرو هزار ساله ی هرزویل گرفته که ناصر خسرو در کنار آن سفرنامه نوشت تا اعزام شدن یک منجیلی به صحرای کربلا برای کمک به امام شهید یا مذاکرات نهضت جنگل با قوای روس در منجیل این ها بخش کوچکی از تاریخ شهر دارالمومنین و قهرمان پرور منجیل است.
و اما حال چندی پیش بود که خبر از قطع درختان هرزویل منجیل در رسانه های استان گیلان جنجال به پا کرد و انگشت اتهام این قلع و قم به سمت شهردار منجیل چرخید اما با حضور مردم کامران میرزایی قول هایی داد که از عملی شدن آنها خبری به گوش نمی رسد و یا در گوشه ای دیگر شهردار منجیل پلی را افتتاح کرد اما کمتر از یکسال از افتتاح پل نگذشته بود که پل را آب برد اینها برگ زرینی از کارنامه کامران میرزایی است جوانی که در منجیل با حاشیه های فراوان رو به رو است.
اما خبری که مردم منجیل را شکه کرد چیزی نبود جز پشت کردن این شهردار به رای نمایندگان مردم در مدیریت شهری ،او خود را برای شهرداری رودبار تعرفه کرد تا بار دیگر منجیل تنها بماند نه تنها کارهای نا تمام خود را تمام نکرد بلکه با رفتار خود خون به دل مردم شهر منجیل کرد.
مماشات با شهردار منجیل ادامه داشت که به یکباره خبر از اقدام انقلابی شورای شهر منجیل به گوش رسید طرح سوال از شهردار،طرح سوال از شهردار زمانی مطرح شد که شهرداری منجیل همچنان با معضلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند و شهردار سودای رفتن دارد اما چندی از طرح سوال نگذشته بود که میرزایی در یک اقدام پیش دستانه بجای پاسخ به سوالات استعفای خود را تقدیم شورا میکند.
حال شورای منجیل مانده با آرای مردم و شهرداری که از ترس استیضاح استعفا می دهد یا شاید هم افکار دیگری در سر دارد.