بازداشت شهردار یکی از شهرهای شرق گیلان
بازداشت شهردار یکی از شهرهای شرق گیلان

به گزارش خزرفوری در آخرین ساعات چهارشنبه شب (۱۹مهر) شهردار یکی از شهرهای شرقی گیلان توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان بازداشت شد. این مدیر به اتهام اخذ رشوه و… بازداشت و صبح امروز به جهت انجام روند قضایی پرونده به دستگاه قضایی منتقل شد.

به گزارش خزرفوری

در آخرین ساعات چهارشنبه شب (۱۹مهر) شهردار یکی از شهرهای شرقی گیلان توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان بازداشت شد.

این مدیر به اتهام اخذ رشوه و… بازداشت و صبح امروز به جهت انجام روند قضایی پرونده به دستگاه قضایی منتقل شد.