زمان بازی پرسپولیس و ملوان تغییر کرد
زمان بازی پرسپولیس و ملوان تغییر کرد

به گزارش خزرفوری به گزارش مهر:سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد زمان دو مسابقه از هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد: یکشنبه ۷ آبان نساجی مازندران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵ ملوان بندرانزلی – پرسپولیس ساعت ۱۶  پیش از این قرار بود این دو مسابقه روز دوشنبه ۸ آبان برگزار شوند.

به گزارش خزرفوری

به گزارش مهر:سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد زمان دو مسابقه از هفته هشتم لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:

یکشنبه ۷ آبان

نساجی مازندران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۵

ملوان بندرانزلی – پرسپولیس ساعت ۱۶ 

پیش از این قرار بود این دو مسابقه روز دوشنبه ۸ آبان برگزار شوند.