سرپرست شهرداری کلاچای انتخاب شد
سرپرست شهرداری کلاچای انتخاب شد

به گزارش خزرفوری اعضای شورای شهر کلاچای سمیه تقی پور را به عنوان سرپرست شهرداری این انتخاب کردند. طی جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر کلاچای،  سمیه تقی پور با ۴ رای موافق و ۱ رای مخالف بعنوان سرپرست شهرداری کلاچای انتخاب گردید. فرزاد قلی پور دیگر گزینه شهرداری یک رای کسب کرد. گفتین است […]

به گزارش خزرفوری

اعضای شورای شهر کلاچای سمیه تقی پور را به عنوان سرپرست شهرداری این انتخاب کردند.

طی جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر کلاچای،  سمیه تقی پور با ۴ رای موافق و ۱ رای مخالف بعنوان سرپرست شهرداری کلاچای انتخاب گردید.

فرزاد قلی پور دیگر گزینه شهرداری یک رای کسب کرد.

گفتین است مهدی رشاد شهردار پیشین با حکم دادگاه به صورت موقت از کار تعلیق شده است.