کشف ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق از شرکت متخلف در گیلان
کشف ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق از شرکت متخلف در گیلان

به گزارش خزرفوری به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان، مرتضی امینی گفت: پرونده نگهداری ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از شعبات بدوی رشت رسیدگی شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را […]

به گزارش خزرفوری

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان، مرتضی امینی گفت: پرونده نگهداری ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از شعبات بدوی رشت رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: این گزارش را ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از این شرکت تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.