تفاهم نامه خواهر خواندگی شهرداری‌های ایذه، رشت و بندر انزلی امضاء میشود
تفاهم نامه خواهر خواندگی شهرداری‌های ایذه، رشت و بندر انزلی امضاء میشود

به گزارش خزرفوری دیدار فاطمه مرادی مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ایذه، رامتین کاید معاون وقائم مقام شهردار و دکتراردشیرصالح پورازچهره های مطرح فرهنگی و هنری باشهرداران وشوراهای دوشهر ” رشت ” و ” بندر انزلی” برگزار شد، دراین نشست گفتگو ومذاکره و معرفی شهرایذه و بیان وجه اشتراکات این سه شهرجهت عقد قرارداد […]

به گزارش خزرفوری

دیدار فاطمه مرادی مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ایذه، رامتین کاید معاون وقائم مقام شهردار و دکتراردشیرصالح پورازچهره های مطرح فرهنگی و هنری باشهرداران وشوراهای دوشهر ” رشت ” و ” بندر انزلی” برگزار شد،

دراین نشست گفتگو ومذاکره و معرفی شهرایذه و بیان وجه اشتراکات این سه شهرجهت عقد قرارداد خواهرخواندگی بین آنهادرزمینه های فرهنگی، هنری، ادبی،تاریخی، تجاری و ورزشی انجام گرفت که پس ازبحث وتبادل نظر مقررگردید شهرداران این دوشهر و شوراهها وکارشناسان آنها سفر و بازدید ی از ایذه داشته باشند وطی نشستی بامسئولین مربوطه این قراردادرا منعقد وتعاملات وارتباطات درزمینه های ذکرشده آغازگردد.