افزایش ظرفیت تامین آب شرب ۹ حلقه چاه در سطح استان گیلان
افزایش ظرفیت تامین آب شرب ۹ حلقه چاه در سطح استان گیلان

به گزارش خزرفوری مازیار علی پور، مدیرعامل شرکت آبفای گیلان اظهار داشت: با هدف ارتقاء کیفی، افزایش توان آبدهی چاه های آب شرب، کاهش هزینه های مربوط به استحصال آب، استهلاک تاسیسات و مصرف انرژی ۹ حلقه چاه دارای مشکل کمی و کیفی، به روش مکانیکی احیاء و بازیابی شد. مازیار علی پور افزود: با […]

به گزارش خزرفوری

مازیار علی پور، مدیرعامل شرکت آبفای گیلان اظهار داشت: با هدف ارتقاء کیفی، افزایش توان آبدهی چاه های آب شرب، کاهش هزینه های مربوط به استحصال آب، استهلاک تاسیسات و مصرف انرژی ۹ حلقه چاه دارای مشکل کمی و کیفی، به روش مکانیکی احیاء و بازیابی شد.

مازیار علی پور افزود: با بازبینی فیلم ویدئومتری وضعیت داخلی لوله جدار شناسایی و طی این عملیات مواد رسوبی روی لوله جدار حذف، شیارهای شبکه، گراول پشت لوله جدار، لایروبی قسمت پرشدگی چاه، کف شکنی، لوله گذاری مجدد، شارژ گراول پشت لوله جدار، تعویض لوله آبده فرسوده و نیز شستشو و ضدعفونی نمودن چاه ها انجام شد.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن این عملیات بیش از ۴۱ لیتر بر ثانیه ظرفیت تامین آب شرب و آبدهی چاه در شهرها و روستاهای استان گیلان افزایش یافت.