سردار دهقان جانشین فتاح در بنیاد مستضعفان شد
سردار دهقان جانشین فتاح در بنیاد مستضعفان شد

به گزارش خزرفوری سیدصادق حسینی فعال رسانه ای نوشت: سردار حسین دهقان وزیر پیشین دفاع به عنوان رئیس جدید بنیاد منصوب شد و کار خود را با دیدار با معاونان و مدیران آغاز کرده است. دهقان فارغ التحصیل دانشگاه تهران است و در چهار دولت خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی مسئولیت داشت. او در […]

به گزارش خزرفوری

سیدصادق حسینی فعال رسانه ای نوشت: سردار حسین دهقان وزیر پیشین دفاع به عنوان رئیس جدید بنیاد منصوب شد و کار خود را با دیدار با معاونان و مدیران آغاز کرده است.

دهقان فارغ التحصیل دانشگاه تهران است و در چهار دولت خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی مسئولیت داشت.

او در انتخابات ۱۴۰۰ به نفع آقای رئیسی کنار کشید