هشدار دوباره روزنامه جمهوری اسلامی درباره موج جدید مهاجرت از افغانستان به ایران
هشدار دوباره روزنامه جمهوری اسلامی درباره موج جدید مهاجرت از افغانستان به ایران

به گزارش خزرفوری روزنامه جمهوری اسلامی در ستون صرفا جهت اطلاع نوشت: کارشناسان امور افغانستان احتمال می‌دهند طالبان رانده شده از پاکستان به سوی ایران حرکت کرده و از مرزهای جنوب شرقی وارد کشورمان شوند. نظامیان پاکستان از دهم آبان، انتقال میلیونی طالبان را که «مزاحمان» نامیده‌اند از پاکستان به افغانستان آغاز کرده‌اند. کارشناسان معتقدند […]

به گزارش خزرفوری

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون صرفا جهت اطلاع نوشت:

کارشناسان امور افغانستان احتمال می‌دهند طالبان رانده شده از پاکستان به سوی ایران حرکت کرده و از مرزهای جنوب شرقی وارد کشورمان شوند. نظامیان پاکستان از دهم آبان، انتقال میلیونی طالبان را که «مزاحمان» نامیده‌اند از پاکستان به افغانستان آغاز کرده‌اند. کارشناسان معتقدند از این طریق ممکن است هجوم جدیدی از ناحیه طالبان پشتون به ایران وارد شود که با خطرها و تهدیدهای جدیدی همراه خواهد بود.