آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون دبیری
آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون دبیری

به گزارش خزرفوری به گزارش فارس، ثبت‌نام برای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ از روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه آغاز شده و فردا پنجشنبه ۱۸ آبان ماه به پایان می‌رسد.  راهنمای انتخاب شغل محل آزمون حاوی شرایط و ضوابط، اطلاعات شغل محل‌ها هم‌زمان […]

به گزارش خزرفوری

به گزارش فارس، ثبت‌نام برای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ از روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه آغاز شده و فردا پنجشنبه ۱۸ آبان ماه به پایان می‌رسد.

 
راهنمای انتخاب شغل محل آزمون حاوی شرایط و ضوابط، اطلاعات شغل محل‌ها هم‌زمان با شروع مرحله تکمیل ظرفیت از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شد و از اینجا قابل دسترس است.

آزمون استخدام دبیر و هنرآموز ۱۲ مرداد امسال برگزار شد که ۳۲۵ هزار و ۶۹۸ شرکت کردند و قرار بود ۲۲ هزار نفر پذیرفته شوند که حدود ۱۵ هزار نفر پذیرفته شدند؛ در مرحله تکمیل ظرفیت نیز تعداد ۷ هزار نفر پذیرش می‌شوند.

در این مرحله داوطلب واجد شرایط مجاز به انتخاب یک کدشغل محل است و به داوطلبان هم توصیه شده است که در انتخاب کد شغل محل حد نصاب‌های علمی لازم را مد نظر قرار دهند.

در مرحله تکمیل ظرفیت، جنسیت پذیرش به تفکیک فقط مرد و یا فقط زن لحاظ می‌شود؛ بنابراین داوطلبان در این مرحله می‌توانند نسبت به انتخاب کد شغل محل درج شده در این راهنما با رعایت سهمیه ثبت‌نامی تأیید شده برای معرفی‌شدگان مرحله قبل و سهمیه ثبت‌نامی برای داوطلبانی که قبلاً برای ارزیابی تکمیلی به آموزش و پرورش معرفی نشده‌اند با در نظر گرفتن جنسیت پذیرش اقدام کنند.

شرایط احراز بومی بودن و محاسبه امتیاز آن برای تمامی داوطلبان معرفی شده در این مرحله منطبق با شرایط شغل محل انتخابی جدید و با توجه به حدنصاب‌های مقرر در دفترچه آزمون بررسی خواهد شد.

داوطلبان معرفی شده جدید و همچنین داوطلبان فاقد حدنصاب‌های قبلی که در این مرحله نیز در ردیف معرفی‌شدگان قرار گرفته‌اند، مطابق ضوابط مربوط باید در فرایند ارزیابی تکمیلی که از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

با توجه به معرفی یک برابر ظرفیت، چنانچه داوطلب معرفی شده تحت هر شرایط در مهلت تعیین شده مراجعه نکند و یا واجد شرایط نباشد، براساس نمره مکتسبه نهایی کتبی از داوطلبان بعدی واجد شرایط در شغل محل مربوط، دعوت خواهد شد.

قبول شدگان نهایی آزمون دبیری و هنرآموز، آزمون آموزگار ابتدایی و استثنایی و همچنین افرادی که در کارنامه نهایی آنان کد ۱۹ درج شده است مجاز به انتخاب کدشغل محل در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دبیری و هنرآموز که برای بررسی مدارک و تکمیل پرونده به آموزش و پرورش معرفی شده و در مرحله ارزیابی تکمیلی که به دلایلی از جمله عدم احراز شرایط در آزمون عملی، صلاحیت‌های عمومی، عدم تطابق رشته تحصیلی، نداشتن شرط سنی و نظام وظیفه (پایان خدمت، معافیت) و عدم احراز شرایط پزشکی حائز شرایط نشده‌اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت نیستند.

معرفی‌شدگان به مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی در سال ۱۴۰۲ چنانچه در ردیف قبول‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی قرار گیرند، در صورت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت در این مرحله، از ادامه فرایند آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد.

سازمان سنجش آموزش کشور با رعایت کامل شرایط مندرج در دفترچه آزمون و نمره مکتسبه در آزمون کتبی، یک برابر ظرفیت را برای فرایند ارزیابی تکمیلی به آموزش و پرورش معرفی می‌کند.

پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت مطابق ضوابط مندرج در صفحه ۲۹ بخش هفتم شرایط اختصاصی دفترچه آزمون مزبور، مکلف به گذراندن دوره یکساله مهارت‌آموزی در دانشگاه فرهنگیان هستند.

مسؤولیت رعایت تمام شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در مرحله تکمیل ظرفیت منطبق با مفاد دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ بر عهده داوطلب خواهد بود.

چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست در ردیف معرفی‌شدگان قرار گیرد حقی برای داوطلب در زمینه استخدام ایجاد نمی‌کند.