عزل مدیر مجتمع دخانیات گیلان
عزل مدیر مجتمع دخانیات گیلان

به گزارش خزرفوری پس از ایجاد تنش های بوجود آمده از فروش املاک دخانیات گیلان صبح امروز ، مهندس مهدی آشتیانی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران پس از بازدید این مجتمع بزرگ اقتصادی ، در جلسه بعدازظهر مصطفی صابر که از بدنه دخانیات نبوده را عزل و مهندس شهیار وهابی، معاون مالی و پشتیبانی دخانیات گیلان […]

به گزارش خزرفوری

پس از ایجاد تنش های بوجود آمده از فروش املاک دخانیات گیلان صبح امروز ، مهندس مهدی آشتیانی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران پس از بازدید این مجتمع بزرگ اقتصادی ، در جلسه بعدازظهر مصطفی صابر که از بدنه دخانیات نبوده را عزل و مهندس شهیار وهابی، معاون مالی و پشتیبانی دخانیات گیلان را که از بدنه این بنگاه اقتصادی بزرگ گیلان است را جانشین وی کرد.

با این انتصاب هوشمندانه که نشان دهنده درایت مدیرعامل شرکت دخانیات ایران است ، نور امید در دل کارگران مجتمع گیلان روشن شد و امید است تولید محصولات مجتمع دخانیات گیلان به روزهای اوج خود بازگردد و تا پایان سالجاری که از سوی ” رهبر معظم انقلاب به شعار مهار تورم و رشد تولید” مزین شده است شاهد تحقق رونق چرخه های اقتصادی و رشد تولید مجتمع دخانیات گیلان باشیم .