بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از برخی مسیرهای محله سلیمانداراب
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رشت از برخی مسیرهای محله سلیمانداراب

به گزارش خزرفوری در راستای اجرای برنامه های ابلاغی ۲۰۲۰ در خصوص رفع مشکلات محلات کم برخوردار حاشیه شهر رشت ، دکتر محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت بهمراه مهندس ساده روح شهردار منطقه چهار رشت از برخی مسیرهای محله سلیمانداراب رشت بازدید و به لزوم اجرای پروژه های عمرانی با هدف […]

به گزارش خزرفوری

در راستای اجرای برنامه های ابلاغی ۲۰۲۰ در خصوص رفع مشکلات محلات کم برخوردار حاشیه شهر رشت ، دکتر محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت بهمراه مهندس ساده روح شهردار منطقه چهار رشت از برخی مسیرهای محله سلیمانداراب رشت بازدید و به لزوم اجرای پروژه های عمرانی با هدف رفع مشکلات آب گرفتگی، آسفالت معابر ، تامین تجهیزات و کمک شهرداری منطقه به سایر نهادهای خدماتی جهت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی در این قسمت از رشت تاکید کرد.