زینت زنانه در گوش دکتری با جنسیت نر
زینت زنانه در گوش دکتری با جنسیت نر

به گزارش خزرفوری هرچه بگندد نمکش می زنیم وای به روزی که بگندد نمک این روز ها که هر کسی با هر استایل و قیافه ای تعدادی دنبال کننده برای خود دست و پا کرده تا بتواند در جامعه تاثیر گذار باشد نقش افرادی که اصول زیبنده ی زندگی را به نمایش می گذارند هر […]

به گزارش خزرفوری

هرچه بگندد نمکش می زنیم وای به روزی که بگندد نمک این روز ها که هر کسی با هر استایل و قیافه ای تعدادی دنبال کننده برای خود دست و پا کرده تا بتواند در جامعه تاثیر گذار باشد نقش افرادی که اصول زیبنده ی زندگی را به نمایش می گذارند هر روز بیشتر از روز قبل احساس می شود در طرف مقابل وقتی یک نفر که خود را سلبریتی می داند در راستای خلاف جهت اسلام کار می کند و با تبرج به دنبال نمایان شدن است و اثر تخریبی در جامعه می گذارد بیشتر عیان خواهد شد.

پزشکی در گیلان که خود را بزرگ شده در یک خانواده مذهبی می داند و هرکه جز او خارج از دایره مذهب است، رفتاری ناشایست داشته به طوری که یکبار دراز آویز زینتی میزند،یکبار مو مش میکند،یکبار به مثال ترامپ با دراز آویز قرمز و موی طلایی خود را نماین میکند و یکبار هم تتو نشان دنبال کننده ها می دهد(زدن تتو اشکالی ندارد اما نشان دادن ان به جهت زینت اشکال شرعی دارد) اینها تازه بخشی از موارد منافی شان یک پزشک بود اما گند کار وقتی در می آید که این پزشک نه تنها از رفتار خارج از عرف خود حیا نمی کند بلکه اینبار با گوشواره نگین دار که مخصوص زنان است به دنبال جذب دنبال کننده و مشتری است آقای دکتر که دایه دار بزرگ شدن در خانواده مذهبی بودی کدام قسمت اسلام گفته خود را شبیه به زنها کنی کدام قسمت اسلام گفته گوشواره و موی مش نشان خانم ها بدهی یا کدام قسمت اسلام گفته برای جذب مخاطب از نان این سرزمین مایه بگذاری؟ در قسمتی دیگر از رفتار خارج از عرف این پزشک می توان به حضور بانوان بدون پوشش مناسب در شوی تبلیغاتیش اشاره کرد که اینم به نوبه ی خود خارج از اشکال نیست

سوال از مراجع ذی صلاح این است آیا اخلاق و مرام نامه پزشکی نباید رعایت شود یا در این مورد خاص است که اخلاق و مرام نامه پزشکی هیچ اهمیتی ندارد.