آمادگی شهرداری بندر آستارا جهت مقابله با هر گونه بحران احتمالی
آمادگی شهرداری بندر آستارا جهت مقابله با هر گونه بحران احتمالی

آمادگی شهرداری بندر آستارا جهت مقابله با هر گونه بحران احتمالی

به گزارش خزرفوری

خزرفوری به نقل از گیل خبر/ آمادگی شهرداری بندر آستارا جهت مقابله با هر گونه بحران احتمالی

  • منبع خبر : https://gilkhabar.ir/