از تعهداتمان جلوتر هستیم!
از تعهداتمان جلوتر هستیم!

همانطور که قول داده بودیم تا چهار راه‌پله ثابت نصب کنیم، به وظیفه خود عمل کردیم و یک راه‌پله جنب سرویس بهداشتی نصب شده است و باقی آنان هم در صورت مساعد بودن هوا نصب می‌شوند.

به گزارش خزرفوری

به گزارش خزرفوری/ در برنامه‌ی بازسازی پله‌برقی در ابتدا لازم است تا راه‌پله‌ها و کانکس‌های نگهبانی نصب شوند و از آنجایی که کابل‌های برق به سرقت رفته‌اند در ادامه نیاز است تا مسیر کابل زیر زمینی توسط اداره برق مشخص شود

به موجب نصب راه‌پله ،بخشی از پیاده‌راه به اصلاح هندسی نیازمند است و در حال حاضر شهرداری منطقه سه در حال انجام چنین کاری است.

همانطور که قول داده بودیم تا چهار راه‌پله ثابت نصب کنیم، به وظیفه خود عمل کردیم و یک راه‌پله جنب سرویس بهداشتی نصب شده است و باقی آنان هم در صورت مساعد بودن هوا نصب می‌شوند.

نصب هر راه‌پله به سه الی چهار روز زمان احتیاج دارد ، یک روز برای نصب و مابقی هم برای متعلقات و تمیزکاری آن

در راستای حفاظت از تجهیزات و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر سرقت قطعات که در گذشته با آن سر و کار داشته‌ایم، ۸ نگهبان جذب شده است.

  • منبع خبر : https://khazarfori.ir