راننده جوان راهی بیمارستان شد
راننده جوان راهی بیمارستان شد

به گزارش خزرفوری برخورد شدید خودروی سواری سمند با تیر چراغ برق در بلوار خرمشهر رشت منجر به واژگونی خودرو و مصدومیت راننده شد.

به گزارش خزرفوری

برخورد شدید خودروی سواری سمند با تیر چراغ برق در بلوار خرمشهر رشت منجر به واژگونی خودرو و مصدومیت راننده شد.