تغییرات در ۲ معاونت شرکت آبفای گیلان | وحید مهجور و رضا سبحانی پست گرفتند
تغییرات در ۲ معاونت شرکت آبفای گیلان | وحید مهجور و رضا سبحانی پست گرفتند

طی احکامی سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد و سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آبف و فاضلاب گیلان منصوب شدند.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی احکامی جداگانه از سوی علیرضا غیاثی، مدیرعامل این شرکت، وحید مهجور عثماوندانی بعنوان سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب گیلان و رضا سبحانی بعنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی منصوب شدند.

وحید مهجور، پیش از این در سمت مدیر امور آبفای شهرستان فومن و رضا سبحانی در سمت مشاور مدیر عامل شرکت مشغول بکار بوده اند.

شایان ذکر است؛ محمد رحیم زاده معاون پیشین مشترکین و درآمد نیز طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت به عنوان مشاور مشترکین و رضا میشنی لنگرودی معاون پیشین مالی پشتیبانی بعنوان سرپرست دفتر حسابرسی و نظارت مالی شرکت آبفای گیلان منصوب شدند.

همچنین طی حکمی، حامد آذر بلگوری مدیر پیشین امور آبفای تالش بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان فومن منصوب شد.

  • منبع خبر : https://diyarmirza.ir/