محمد شیخان رسما از تهران به تالش آمد
محمد شیخان رسما از تهران به تالش آمد

محمد مجاور شیخان، مدیرعامل سابق دخانیات ایران و معاون رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد، همان گونه که پیش بینی می‌شد، رسما با تغییر حوزه انتخابیه خود از تهران به تالش، رضوانشهر و ماسال، عزم خود را برای حضور در مجلس دوازدهم جزم کرده است.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ محمد مجاور شیخان، مدیرعامل سابق دخانیات ایران و معاون رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد، همان گونه که پیش بینی می‌شد، رسما با تغییر حوزه انتخابیه خود از تهران به تالش، رضوانشهر و ماسال، عزم خود را برای حضور در مجلس دوازدهم جزم کرده است. با قطعی شدن حضور محمد شیخان از حوزه انتخابیه تالش و از سویی دیگر، با زمزمه‌هایی که در خصوص تاییدصلاحیت محمود شکری، نماینده ادوار تالش شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد کار برای حسن محمدیاری، نماینده فعلی این شهرستان که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد وی در مجلس یازدهم مطرح است، سخت‌تر از قبل شده باشد؛ تا جایی که عده‌ای از هم اکنون نام محمدیاری را در کنار سایر نمایندگان تک دوره ای ادوار مجلس قرار می‌دهند.