واکنش نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به ادعای دریافت سکه توسط نماینده مجلس!
واکنش نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به ادعای دریافت سکه توسط نماینده مجلس!

به گزارش خزرفوری رسول فرخی گفت:اگر نماینده ای در مجلس رشوه ای دریافت کرده و موجب تخریب چهره مجلس شده باید نام وی کاملا شفاف به مردم اعلام و با وی برخورد شود و در صورتی که مدعی، مطلبی خلاف واقع بیان کرده دستگاه قضایی ورود کرده و قاطعانه با وی برخورد کند.

به گزارش خزرفوری

رسول فرخی گفت:اگر نماینده ای در مجلس رشوه ای دریافت کرده و موجب تخریب چهره مجلس شده باید نام وی کاملا شفاف به مردم اعلام و با وی برخورد شود و در صورتی که مدعی، مطلبی خلاف واقع بیان کرده دستگاه قضایی ورود کرده و قاطعانه با وی برخورد کند.

  • منبع خبر : https://khazarfori.ir