پیاده رو سازی در فلکه پرستار جنب داروخانه دی توسط شهرداری بندر آستارا
پیاده رو سازی در فلکه پرستار جنب داروخانه دی توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری پیاده رو سازی در فلکه پرستار جنب داروخانه دی توسط شهرداری بندر آستارا انجام شد.

به گزارش خزرفوری

پیاده رو سازی در فلکه پرستار جنب داروخانه دی توسط شهرداری بندر آستارا انجام شد.

  • منبع خبر : https://gilkhabar.ir/493331