شروع عملیات لوله گذاری در جهت هدایت آب های سطحی در خیابان فارابی توسط شهرداری بندر آستارا
شروع عملیات لوله گذاری در جهت هدایت آب های سطحی در خیابان فارابی توسط شهرداری بندر آستارا

عملیات لوله گذاری در جهت هدایت آب های سطحی در خیابان فارابی کوی پریان توسط شهرداری بندر آستارا آغاز شد.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ عملیات لوله گذاری در جهت هدایت آب های سطحی در خیابان فارابی کوی پریان توسط شهرداری بندر آستارا آغاز شد.

  • منبع خبر : https://gilkhabar.ir/493380