عملیات احداث جوی سه جدول و پیاده رو سازی توسط شهرداری بندر آستارا
عملیات احداث جوی سه جدول و پیاده رو سازی توسط شهرداری بندر آستارا

به گزارش خزرفوری خزرفوری/ عملیات احداث جوی سه جدول در خیابان مطهری کوچه ۱۵ و ۱۷  و عملیات پیاده رو سازی در ضلع شمالی خ حکیم نظامی شرقی روبروی شبکه بهداشت توسط شهردادی بندر آستارا انجام شد.

به گزارش خزرفوری

خزرفوری/ عملیات احداث جوی سه جدول در خیابان مطهری کوچه ۱۵ و ۱۷  و عملیات پیاده رو سازی در ضلع شمالی خ حکیم نظامی شرقی روبروی شبکه بهداشت توسط شهردادی بندر آستارا انجام شد.

  • منبع خبر : https://gilkhabar.ir/493387