آتش سوزی چند مغازه در طاهرگوراب صومعه سرا
آتش سوزی چند مغازه در طاهرگوراب صومعه سرا

۱۲ آتش نشان با ۶ خوروی اطفا حریق از ایستگاه های صومعه سرا، طاهرگوراب، ضیابر و گوراب زرمیخ پس از یکساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی را مهار و از سرایت آن به دیگر مناطق جلوگیری کردند.

خزر فوری/چهار مغازه در روستای طاهر گوراب صومعه سرا عصر امروز دچار حریق شد.رئیس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صومعه سرا اعلام کرد: ۱۲ آتش نشان با ۶ خوروی اطفا حریق از ایستگاه های صومعه سرا، طاهرگوراب، ضیابر و گوراب زرمیخ پس از یکساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی را مهار و از سرایت آن به دیگر مناطق جلوگیری کردند.رسول اندرز افزود: علت آتش سوزی و میزان خسارت در دست بررسی است.

You are able to write your paper using a single hand and then see here sort it out using another.