احمد دنیا مالی تائید صلاحیت شد | اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده انزلی
احمد دنیا مالی تائید صلاحیت شد | اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده انزلی

با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیتها و احراز صلاحیت احمد دنیامالی و مریم صیاد دلشاد پور نامزدهای انتخابات مجلس در انزلی به ۱۵ تن رسید.

خزر فوری/بر اساس اخبار دریافتی و تاییده برخی داوطلبان، اسامی زیر توانسته اند از حوزه انتخابیه بندرانزلی تائید صلاحیت خود را اخذ کنند.با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیتها و احراز صلاحیت احمد دنیامالی و مریم صیاد دلشاد پور نامزدهای انتخابات مجلس در انزلی به ۱۵ تن رسید. ۱. خسرو آرنگ۲. منصورپورغلامی۳.مهدی جهاندوست۴. عباس حیدری۵. محسن خدابخشی پور۶. حسن خسته بند۷. فیروز خوشحال۸. حسن دادرس۹. ستار رجبی۱۰. مصطفی سماک امانی۱۱. محمدعلی علیزاده۱۲. مهدیه نجفیان۱۳. مهدی شیرین‌کام۱۴. احمد دنیامالی۱۵.مریم صیاد دلشاد پوراز احمد دنیا مالی عضو سابق شورای شهر تهران به عنوان جدی ترین رقیب خسته بند در انتخابات نام می‌برند.در این لیست نامی از امیر احمدی فرد عضو سابق شورا و بدرالدین بدری شهردار سابق انزلی دیده نمی شود.