اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودبار
اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودبار

با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیت‌ها و تائید صلاحیت چهار داوطلب توسط شورای نگهبان نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار به ۱۷ تن رسید.

خزر فوری/با دور جدید اعلام نتایج تائید صلاحیت‌ها، نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودبار به ۱۷ تن رسید.اسامی ۱۷ داوطلب صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به شرح زیر است:۱. کاظم ارجمندی۲. محمدمیرزایی۳. منوچهرجمالی۴. مهرداد چگینی۵. خانم زکا اسدی۶. خانم صبورا نوروزی۷. اسماعیل فدایی۸. محرمعلی ضیایی۹. امین بابایی۱۰. الهیار باباپور۱۱. یوسف میرزایی۱۲. سیدیاسر حسینی۱۳. رضا رضایی زاده۱۴. علیرضا کربلایی حسینی۱۵. علی کاظمی لویه۱۶. مهدی میرزایی داکدره۱۷ مجتبی طالبیعلیرضا کربلایی حسینی، علی کاظمی لویه، مهدی میرزایی داکدره و مجتبی طالبی چهار نفری هستند که در این مرحله توانسته اند صلاحیت خود را دریافت نمایند